TIMANTTITYÖT

Toteutamme timattiporaukset ja -sahaukset omalla nykyaikaisella kalustollamme.
Huomioimme sähkö-, vesi- ja viemärilinjojen asettamat vaatimukset, sekä vaikutukset rakenteisiin jo suunnitteluvaiheessa.

• timanttisahaus
• timanttiporaus
• läpiviennit